Custom Search

 

 

 

 

 

World Electrical Voltage Chart

 

Afghanistan

220V

Kuwait

220V

Algeria

110/220V

Laos

220V

Angola

220V

Lebanon

110/220V

Antigua

220V

Liberia

110V

Argentina

220V

Libya

110/220V

Aruba

110V

Luxembourg

110/220V

Australia

240V

Macao

220V

Austria

220V

Madeira

220V

Azores

110/220V

Majorca

110/220V

Bahamas

110V

Malawi

220V

Bahrain

220V

Malaysia

220V

Bangladesh

220V

Malta

220V

Barbados

110V

Martinique

220V

Belgium

110V/220V

Mexico

110V

Belize

110/220V

Nepal

220V

Bermuda

110V

Netherlands

220V

Bolivia

110/220V

Netherlands Antilles

110/220V

Bosnia

220V

New Caledonia

220V

Botswana

220V

New Zealand

220V

Brazil

110/220V

Nicaragua

110V

Bulgaria

220V

Niger

220V

Burma

220V

Nigeria

220V

Burundi

220V

Norway

220V

Cameroon

110/220V

Okinawa

110V

Canada

110V

Oman

220V

Central African Republic

220V

Pakistan

220V

Chad

220V

Panama

110V

Chile

220V

Paraguay

220V

China

220V

Peru

110/220V

Columbia

110V

Philippines

110/220V

Costa Rica

110V

Poland

220V

Cuba

110V

Portugal

110/220V

Cyprus

220V

Puerto Rico

110V

Czech Republic

220V

Qatar

220V

Denmark

220V

Romania

220V

Dominican Republic

110V

Russian Federation

220V

Ecuador

110V

St. Lucia

220V

Egypt

220V

St. Marten

110/220V

El Salvador

110V

St. Vincent

220V

Ethiopia

220V

Saudi Arabia

110/220V

Fiji

220V

Senegal

110V

Finland

220V

Seychelles

220V

France

220V

Singapore

220V

French Guiana

220V

South Africa

220V

Gambia

220V

Spain

110/220V

Germany

220V

Sri Lanka

220V

Ghana

220V

Sudan

220V

Gibraltar

220V

Surinam

110V

Greece

220V

Swaziland

220V

Greenland

220V

Sweden

220V

Granada

220V

Switzerland

220V

Guatemala

110V

Syria

220V

Guinea

220V

Tahiti

110V

Guyana

110V

Taiwan

110V

Haiti

110V

Tanzania

220V

Honduras

110V

Thailand

220V

Hong Kong

220V

Trinidad and Tobago

110/220V

Hungary

220V

Tunisia

110/220V

Iceland

220V

Turkey

110/220V

India

220V

Turks & Caicos Island

110V

Indonesia

110/220V

Uganda

220V

Iran

220V

Upper Volta

220V

Iraq

220V

Uruguay

220V

Ireland

220V

United Kingdom

220V

Israel

220V

United States

110V

Italy

110/220V

U.S. Virgin Islands

110V

Ivory Coast

220V

Venezuela

110V

Jamaica

110V

Vietnam

110/220V

Japan

110V

Yemen

220V

Jordan

220V

Zaire

220V

Kenya

220V

Zambia

220V

Korea

110/220V

Zimbabwe

220V

 

 

 

Home    Hotels    Links    Add URL    Link To Us    Site Map    Privacy Policy    Disclaimer    Contact Us

 

Lodging Operators - Add Your Hotel Listing    Travel Operators - Add Your Tours & Packages

 

 

American Dimensions - PO Box 573 - McKinney, TX 75070-8139

 

Copyright 2001-2018 American Dimensions - All rights reserved